DREZNO

Cena od 119
Wycieczka
Wycieczka
Wycieczka
Tour Single
Tour Single
Tour Single

DREZNO
Zamek Drezdeński, Zwinger - Zespół Pałacowy, Galeria (obrazy dawnych mistrzów), Muzeum Historyczne (kolekcja paradnej broni i strojów), Katedra, Kościół Frauenkirche, nowe centrum miasta, drobne zakupy.

Bilety:119 zł normalny + 14  EURO wstępy, 109 zł ulgowy + 11 Euro
Terminy: PIĄTKI 7.00 - 20.00

08.00    wyjazd z Karpacza przekroczenie granicy w Zgorzelcu
11.30    przyjazd do Drezna (Zamek Drezdeński - Zwinger, Katedra, Galeria - obrazy dawnych mistrzów, drobne zakupy)
17.00    wyjazd z Drezna
20.30    przyjazd do Karpacza

W przypadku grup zorganizowanych - cena wycieczki pozostaje do negocjacji.

Bilety ulgowe będą przysługiwać wyłącznie dzieciom, młodzieży uczącej się oraz studentom do 24 roku życia, nie będą przysługiwać rencistom i emerytom.

Terminy wycieczki

Wycieczka Data
DREZNO Piątek 19 sierpnia 2022
DREZNO Piątek 26 sierpnia 2022
DREZNO Piątek 2 września 2022
DREZNO Piątek 9 września 2022
DREZNO Piątek 16 września 2022
DREZNO Piątek 23 września 2022
DREZNO Piątek 30 września 2022
DREZNO Piątek 7 października 2022
DREZNO Piątek 14 października 2022